פרסום דירה לשותפים בלוח הדירות של הסטודנטים בטכניון

פירסום בלוח השותפים הינו חינם לסטודנטים הלומדים בטכניון.
הזינו אימייל הטכניון שלכם + תז והמשיכו בתהליך הפרסום ללא תשלום.
אם אתם מחפשים שותפים ואינכם סטודנטים בטכניון עלות הפרסום הינה 50 ש"ח

אני סטודנט בטכניון אינני סטודנט בטכניון
אימייל    
ת.ז